2Cs

 • Giấy phép đại lý: 092-212-0987
 • Số thuế: WIU-029340-3049
 • Khu vực dịch vụ: Quận 7
 • Đặc sản: Nhiệt tình, vui vẻ, tận tâm

Thuộc tính Các loại

 • 15% Căn hộ
 • 15% Nhà phố
 • 15% Officetel
 • 56% Khác

Tình Trạng Tài Sản:

 • 15% Đang bán
 • 15% Cho thuê
 • 71% Khác

Tài sản Các thành phố

 • 15% Quận 3
 • 15% Quận 7
 • 15% Quận 1
 • 56% Khác

Trong khoảng Trương Duyên

Mong muốn trao những giá trị đến với khách hàng.

Ngôn ngữ: Vietnamese, English

Sắp xếp theo:

0 Đánh giá

Sắp xếp theo:
Để lại đánh giá

Để lại đánh giá

So sánh các bảng liệt kê

So sánh