Picture1

Tổng giám đốc tại TNHH Bất Động Sản 2Cs

  • Thế mạnh: Bùi Phương Duy Tốt nghiệp chuyên ngành luật học tai ĐH Luật TPHCM

Giới thiệu về Bùi Phương Duy

Kinh nghiệm làm việc:
TNHH Bất Động Sản 2Cs : 2019 – 2020
Chức Vụ : Tổng giám đốc

CÔNG TY TNHH CENTRAL LAND 2013 – 2019
Chức Vụ : Tổng giám đốc

Sắp xếp theo:

0 Đánh giá

Sắp xếp theo:
Để lại đánh giá

Để lại đánh giá

So sánh các bảng liệt kê

So sánh