hongophuong

Lê Thị Hồng Phượng

Kế toán tổng hợp tại Công ty CP XD TM Đại Minh Quang

  • Thế mạnh: Trình độ học và bằng cấp: 1. Trường Đại Học Nha Trang Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp 2.Chứng chỉ Kế Toán Trưởng

Giới thiệu về Lê Thị Hồng Phượng

Kinh nghiệm làm việc (2014 – 2021)
1. Hiện tại:
Kế toán tổng hợp
– Công ty CP XD TM Đại Minh Quang
2. 2015 – 2017:
Kế toán tổng hợp
– Công ty TNHH TM DV VT Khải Tâm
3. 2014 – 2015:
Kế toán vật tư
-Công ty TNHH Kiến Trúc Và Xây Dựng Lạc Việt

Sắp xếp theo:

0 Đánh giá

Sắp xếp theo:
Để lại đánh giá

Để lại đánh giá

So sánh các bảng liệt kê

So sánh