Giới thiệu về Huỳnh Thanh Phong

1. Hiện tại:
Công ty Cổ phần Green Sculpture
Chức vụ: Giám đốc.
2. Kinh nghiệm
– Phó giám đốc dự án cây xanh cảnh quan
– Trưởng phòng kinh doanh dự án cây xanh cảnh quan
– Chuyên viên quản lý dự án cây xanh cảnh quan
3. Tham gia các dự án tại:
– Khu quản lý giao thông đô thị số 2- Sở giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh.
– Công viên cây xanh Thành phố Hồ Chí MInh.
– Nông trường Láng Le huyện Bình Chánh.

Sắp xếp theo:

0 Đánh giá

Sắp xếp theo:
Để lại đánh giá

Để lại đánh giá

So sánh các bảng liệt kê

So sánh