z2628861336975 74e32a761773948f53eb8c1e672a8da9
  • Specialties: Nhân viên pháp lý

About Nguyễn Thị Đoan Hà

07/9/2020 – Đến nay
Nhân viên pháp lý Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Đại Minh Quang
6/2018 – 15/8/2019
Chuyên viên pháp lý
Công Ty Luật TNHH Đất Luật
4/2017 – 5/2018
Chuyên viên pháp lý
Công Ty Luật TNHH Trương Anh Tú – Chi Nhánh Tp. HCM
10/2016 – 4/2017
Thư ký Trọng tài
Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Đông Dương (ITAC)

Sort by:

0 Review

Sort by:
Leave a Review

Leave a Review

Compare listings

Compare