nguyenhongvinh 1

Nguyễn Hồng Vinh

TỔNG GIÁM ĐỐC tại Công ty TNHH vệ sĩ SOS

Giới thiệu về Nguyễn Hồng Vinh

1. Năm 2020:
– Công ty TNHH vệ sĩ SOS
* Tổng giám đốc
2. Năm 2017 – 2019:
– Công ty Dịch vụ bảo vệ Long Hoàng
* Chánh văn phòng
* Giám đốc nghiệp vụ
3. Năm 2012 – 2016:
– Công ty Dịch vụ bảo vệ Long Hoàng
* Phó giám đốc nghiệp vụ
4. Năm 2009 – 2011:
– Công ty Dịch vụ bảo vệ Long Hoàng
* Trợ lý phòng nghiệp vụ

Sắp xếp theo:

0 Đánh giá

Sắp xếp theo:
Để lại đánh giá

Để lại đánh giá

So sánh các bảng liệt kê

So sánh