Giới thiệu về Phạm Hoàng Nam

Từ 2019 – hiện tại :
Tổng giám đốc
– Công ty CP XD TM ĐẠI MINH QUANG
– Công Ty Tnhh Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Smart Home
Từ 2012 – 2019:
Phó tổng giám đốc
– Công ty Cổ Phần Tập đoàn Xây Dựng Hòa Bình.
Từ 2011 – 2012:
Giám đốc dự án
– Công tác tại Kumho E

Sắp xếp theo:

0 Đánh giá

Sắp xếp theo:
Để lại đánh giá

Để lại đánh giá

So sánh các bảng liệt kê

So sánh