Bất động sản du lịch nghỉ dưỡng tỉnh lẻ “rục rịch” trở lại

Du lịch phục hồi mạnh mẽ sau thời gian đại dịch COVID-19 đang tạo điều kiện thuận lợi cho bất động sản nghỉ dưỡng tại các địa phương rục rịch trở lại. Thanh khoản tăng Trong thời gian qua, du lịch…

Xem thêm