Nguy cơ rửa tiền trên thị trường bất động sản, Đại biểu Quốc hộ nói gì?

Góp ý dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), đại biểu quốc hội đề nghị tăng cường phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản. Bên cạnh đó, giám sát chặt chẽ dòng tiền tham gia đấu…

Xem thêm