Lo bất động sản đóng băng vì siết tín dụng

Việc thắt chặt tín dụng bất động sản sẽ ảnh hưởng tới cả nguồn cung và nguồn cầu của thị trường bất động sản. Chuyên gia lo ngại khi cung cầu không gặp nhau, thị trường có thể sẽ bị đóng…

Xem thêm