Khó thu thuế chuyển nhượng bất động sản sát với giá thị trường

Theo Phó cục trưởng Cục Thuế TP Hà Nội, do các chính sách liên quan đến đất đai chưa đồng bộ nên việc áp thuế chuyển nhượng đất sát với giá thị trường vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Hiện chưa…

Xem thêm