Dòng tiền thông minh vẫn âm thầm đổ về bất động sản vùng ven

Thị trường bất động sản có phần chững lại sau nhiều biến động, song dòng tiền vẫn âm thầm đổ về bất động sản vùng ven do hạ tầng giao thông đang được đẩy mạnh phát triển. Khái niệm vùng ven…

Xem thêm