Ăn theo quy hoạch đường Vành đai 4: Mật ngọt hay trái đắng?

Khi mới có thông tin Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận về quy hoạch tuyến đường Vành đai 4 thì tình hình mua bán đất đai ở khu vực này đã sôi động và giá tăng lên rất nhiều lần.…

Xem thêm