bất động sản

GIẢI CỨU BẤT ĐỘNG SẢN

* Thứ nhất phải giải quyết được câu chuyện trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt trái phiếu của doanh nghiệp bất động sản. Đối với doanh nghiệp hoạt động lành mạnh, hoặc một số doanh nghiệp có tài sản đảm bảo,…

Xem thêm
2023 là giai đoạn săn bất động sản giá tốt? bđs

Chu kỳ bất động sản mới đã tới, thời khắc này sẽ quyết định bạn là ai sau 10 năm nữa!

Như một quy luật tất yếu của thị trường bất động sản, 2 trạng thái luôn tồn tại: sốt và đóng băng, sẽ không bao giờ mãi một trạng thái. Với những nhà đầu tư, doanh nghiệp có tiền, có kinh…

Xem thêm