Thuế bất động sản tại Việt Nam dưới góc nhìn của chuyên gia kinh tế TS. Đinh Thế Hiển

Theo chuyên gia kinh tế TS. Đinh Thế Hiển, việc áp dụng thuế bất động sản không chỉ gia tăng nguồn thu cho chính quyền địa phương, chi trả cho hoạt động an sinh xã hội mà còn giúp thị trường…

Xem thêm