bất động sản

Tâm lý nhà đầu tư bất động sản: Bên ngoài hăng hái với thị trường, bên trong lo âu mơ hồ về sự đóng băng

Thị trường đang xuất hiện nghịch lý trái chiều, nơi sốt đất ảo giá tăng giá mạnh mẽ bất chấp mọi biến động của nền kinh tế và dịch bệnh, trong khi đó, nhiều nhà đầu tư bất động sản không…

Xem thêm