Giá đất tiếp tục xác lập mặt bằng mới, đâu là các khu vực đầu tư tiềm năng?

Những bất động sản vị trí đẹp, pháp lý rõ ràng, nằm trong khu vực quy hoạch bài bản,… thì đà tăng dựa trên giá trị thật và thanh khoản hầu như không ảnh hưởng bởi biến động thị trường. Hạ…

Xem thêm