Sau Đà Lạt, nhà đầu tư đổ về săn đất Lâm Hà, Lạc Dương…nơi có thông tin quy hoạch sáp nhập vào TP Đà Lạt mở rộng

Theo Hội môi giới, trong bối cảnh giá bất động sản tại Đà Lạt đã tăng cao thì đất nền tại các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng và Lâm Hà (những huyện có thông tin quy hoạch sáp nhập…

Xem thêm